Politica de confidentialitate


POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A S.C. KARIMEST S.R.L. PRIVIND SITE-UL WWW.CARTE-ENGLEZA.RO


NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE


S.C. KARIMEST S.R.L. care  administreaza site-ul www.carte-engleza.ro, a fost înscrisa în registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 10681 / 03.04.2018.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu character personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice S.C. KARIMEST S.R.L. are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectarii datelor este furnizarea de bunuri si servicii. In calitate de utilizator al site-ului www.carte-engleza.ro, sunteti obligat(a) sa furnizati datele personale,

acestea fiind necesare pentru validarea comenzii, livrarea bunurilor si emiterea facturilor pentru bunurile livrate / serviciile prestate.

Refuzul dvs. determina imposibilitatea livrarii. *Prin termenul "utilizator" al site-ului se întelege orice vizitator care se înregistreaza prin completarea datelor personale într-un formular de înregistrare, care îi va folosi la realizarea comenzilor de produse de pe site.

Tipul de date colectate: date necesare pentru înregistrare pe site si facturare (nume, prenume, telefon, adresa de livrare, email), date de trafic, cookie-uri (stocate automat) necesare pentru colectarea adresei IP a computerului, a tipului de browser folosit si paginile vizualizate, a referintelor si apoi pentru procesarea informatiilor în forma agregata, precum si pentru autentificare si retinerea cosului de cumparaturi.

Utilizatorii au dreptul de a refuza sau sterge cook ie-urile, însa acest fapt va afecta usurinta navigarii pe site si retinerea produselor adaugate în cosul de cumparaturi.

Partajarea datelor.

Datele personale de identificare colectate de operatorul S.C. KARIMEST S.R.L. nu sunt difuzate catre terte parti cu exceptia furnizorului platformei e-commerce si hosting, care, prin contract, nu are niciun drept de utilizare a acestor date.

Datele non-personale de identificare (adresele IP, datele de trafic si cookie-urile) sunt date cu caracter anonim, stocate pe site si în serviciul de monitorizare a traficului Google Analytics, de asemenea nu sunt partajate decât cu furnizorul platformei e-commerce si sunt folosite doar pentru analize asupra performantei site-ului si a comportamentului utilizatorilor.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operatorul S.C. KARIMEST S.R.L. si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:

la solicitarea autoritatilor publice.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de urmatoarele drepturi:

- dreptul de acces la datele personale. Puteti obtine de la operator, la cerere si în mod gratuit,confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute în vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele.

- dreptul de interventie asupra datelor. Puteti cere operatorului în mod gratuit, în orice moment, printr-o cerere semnata si datata, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

- dreptul de opozitie. Va puteti opune în orice moment, în mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care va vizeaza sa fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop.

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în alte state.

În vederea exercitarii drepturilor enumerate mai sus, trebuie sa înaintati operatorului o cerere întocmita în forma scrisa, datata si semnata. Cererea o veti trimite la adresa de email office@carte-engleza.ro sau la adresa fizica a S.C. KARIMEST S.R.L., din Str. Polona, nr. 10, sector 1, Bucuresti. In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa îi fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea se va face numai personal.

PROCEDURA PRIVIND SECURITATEA BAZEI DE DATE PENTRU SITE-UL

www.carte-engleza.ro

1. Securitatea Datelor Colectate

1.1. Datele personale colectate d e operatorul S.C. KARIMEST S.R.L. sunt stocate pe servere amplasate în încaperi protejate si cu acces fizic limitat.

1.2. Accesul utilizatorilor la sectiunea restrictionata a Site-ului, inclusiv parcurgerea procedurilor de înregistrare si oriunde este necesara autentificarea utilizatorului, se face prin utilizarea unei sesiuni de acces criptate prin protocolul standard de criptare SSL.

1.3. Furnizorul procedeaza în mod regulat la audituri si teste de securitate a propriei infrastructuri informatice pentru a avea convingerea sigurantei si securitatii acesteia.

2. Scopul Utilizarii Datelor Colectate

2.1. Datele personale colectate sunt utilizate în primul rând în scopul de identificare a utilizatorilor înregistrati ai Site-ului. Datele personale colectate nu fac subiectul unor operatiuni de vânzare sau de schimbare cu date similare de la alti terti.

2.2. Furnizorul poate sa utilizeze datele personale colectate pentru urmatoarele:

- Adaptarea continutului Site-ului;

- Accesul utilizatorului înregistrat la serviciile noastre de stiri despre propriile produse si servicii;

- Pentru dezvoltarea unei relatii de încredere reciproca prin identificarea continutului relevant de informatii pentru utilizator si folosirea tehnicilor de marketing, însa numai cu acordul explicit primit din partea utilizatorului înregistrat;

- Asigurarea accesului utilizatorului înregistrat la anumite sectiuni ale Site-ului cu accesul în mod implicit restrictionat utilizatorilor anonimi.

2.3. Furnizorul nu va folosi datele personale colectate în afara propriilor servicii, incluzând serviciile acestui Site dar nelimitindu-se doar la acesta.

2.4. Furnizorul va pune la dispozitia utilizatorului posibilitatea de a renunta la informarile comerciale sau de orice alta natura efectuate cu privire la propriile sale servicii, printr-un sistem usor de utilizat si simplu de dezabonare.

2.5. Datele anonime colectate (date de trafic, ip-uri, cookie-uri) prin statisticile din site si sistemul de monitorizare a traficului Google Analytics, pot sa fie utilizate pentru realizarea de analize si rapoarte statistice, rezumate si informari precum si pentru activitati de marketing cum ar fi publicitate, promovarea

si ofertarea produselor si serviciilor proprii.

2.6. Conform legislatiei în vigoare, datele cu caracter personal obtinute pot sa fie dezvaluite fara consimtamântul utilizatorului spre institutiile statului abilitate în acest sens, dar numai în urma unei cereri oficiale si legale adresate operatorului de catre acestea.

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).